Programes especialitzats i personalitzats

Rehabilitació Cardíaca (Prevenció Secundària)

Avui dia patir un accident cardiovascular no és sinònim d’invalidesa, ni d’incapacitat per realitzar una vida normal. És possible recuperar la normalitat i tornar al treball canviant els hàbits de vida, coneixent la malaltia i aplicant els millors tractaments disponibles.

Amb la rehabilitació Cardíaca posem en pràctica totes les mesures i activitats necessàries per aconseguir la millor qualitat de vida possible, treballant tant l’aspecte físic com el psicològic, dietètic i l’educatiu del pacient.

Indicat per a pacients que han sofert un infart de miocardi, han estat intervinguts quirúrgicament del cor, implantació de stents o pateixen alguna afecció cardíaca ocasionant un minvament de la seva capacitat funcional. Orientat cap a la millora de la qualitat de vida del pacient i la seva reincorporació social, laboral i familiar.

OBJECTIUS:
· Recuperació de la capacitat funcional.
· Millora de la qualitat de vida.
· Millora del pronòstic de la malaltia.
· Modificació d’hàbits de vida perjudicials.
· Estabilitat emocional.
· Vigilància i control de factors de risc (tabac, estrès, sedentarisme, hipertensió, etc…).
· Reincorporació al lloc de treball
· Disminució del temps de baixa
· Reducció del risc de recaiguda.
· Major coneixement de la malaltia

Gimcor (Prevenció Primària)

Aquest programa està format per un conjunt d’estratègies d’intervenció sobre els factors de risc cardiovasculars, dirigit a les persones que encara no han desenvolupat cap malaltia cardiovascular.

Control dels factors de risc coronari mitjançant:
· Intervenció directa del cardiòleg, psicòleg i dietista.
· Programa d’informació: mitjans audiovisuals i conferències.

Revisió esportiva

És essencial que tot esportista passi un reconeixement mèdic general amb la finalitat d’evitar situacions perilloses.

Mitjançant la prova d’esforç, el cardiòleg és capaç de detectar la possible presència d’anomalies cardiovasculars. D’altra banda, aquesta prova també serveix per establir els límits d’esforç en els quals l’exercici és beneficiós i sense risc.

El seguiment i orientació mèdica inclou tant l’alta competició com l’esportista no professional:
· Esportistes d’elit.
· Esportistes amateurs.
· Persones que inicien per primera vegada un determinat tipus d’activitat física o esport.
· Persones que canvien l’activitat física que han estat practicant de manera habitual.
· Esportistes que abandonen l’activitat física.
· Persones que abandonen l’activitat física durant un temps i es reincorporen.

A Inscor, realitzem revisions mèdiques estàndars i a mida. La revisió estàndar consta de:
· Visita cardiològica.
· Electrocardiograma i tensió arterial.
· Prova d’esforç.

La revisió a mida es fa segons l’esport realitzat, l’estat físic i els factors de risc.

Altres serveis clínics

· Dietètica i nutrició.
· Psicologia clínica.