Què és el síndrome metabòlic?

És una síndrome (malaltia) caracteritzat per l’associació de hipertensió arterial, obesitat, diabetis i gota. L’associació d’aquests factors, sumats a una molt probable base genètica, s’incrementa de forma exponencial el risc cardiovascular.

La síndrome metabòlica obliga al control estricte (mesures higiènic-dietètiques i medicaments específics) dels factors de risc coronari associats. En aquests pacients s’ha d’indicar un Programa de Rehabilitació cardíaca.

Enllaços