Què provoca el tabaquisme?

El tabaquisme provoca nombroses malalties pulmonars, moltes d’elles mortals (càncer de pulmó i faringe), però, a més, és el factor de risc cardiovascular més important.
Està demostrat que la incidència de la malaltia coronària és tres vegades més gran en els fumadors que en els que no té aquest hàbit.

Hi ha dos mecanismes pels quals el tabac pot produir una isquèmia coronària:

1.-La nicotina: Desencadena l’alliberament de les catecolamines (adrenalina i noradrenalina) que produeixen dany en l’endoteli (la paret interna de les artèries) i augmenta el to coronari amb espasme.

La concentració de nicotina en sang està en relació amb el grau d’inhalació, més que amb el contingut en nicotina de la cigarreta.

La nicotina produeix alteracions de la coagulació, fumar comporta un increment de la agregabilitat de les plaquetes (capacitat d’unir-se i formar coàguls), el que augmenta la incidència de malalties.

Finalment el consum de cigarrets produeix un increment dels nivells de colesterol LDL i redueix els nivells del HDL o colesterol bo, deixar el tabac, l’activitat física moderada i una dieta adequada ens ajudaran a controlar el nostre colesterol.

2.-Monòxid de carboni: Disminueix l’aportació d’oxigen al miocardi. A més, té una gran afinitat per l’hemoglobina, de manera que s’uneixen monòxid i hemoglobina impedint el transport d’oxigen als teixits. D’altra banda, augmenta el colesterol i la agregabilitat plaquetària.

Què passa quan deixes de fumar?

Hi ha millores en l’estat general de l’organisme que la persona que abandona el tabac nota immediatament:
• Millora la respiració i disminueix la fatiga.
• Disminueix la predisposició a tossir i contraure infeccions, la pell i la cara es recuperen de l’envelliment prematur, es recupera el sentit de gust i olfacte, millora de la funció pulmonar i es redueix la taxa d’infart de miocardi i mort sobtada en un 20-50 per cent.
• Als 15 dies la dependència física a la nicotina ha desaparegut, la pressió arterial i altres paràmetres circulatoris es normalitzen.
• Als tres mesos es normalitza la resistència a les infeccions i la conducta o hàbit del no fumador
• Tres anys després de deixar de fumar, el risc d’infart de miocardi o accident cerebrovascular és el mateix que el d’una persona que no hagi fumat mai.
• Deixar de fumar és més beneficiós que qualsevol altre tractament mèdic o quirúrgic de la malaltia coronària
• Tot malalt del cor o amb factors de risc cardiovascular ha d’abandonar de manera total el consum de tabac.