Què és l'infart de miocardi?

L’infart agut de miocardi és una situació aguda i greu que ocorre com a conseqüència de l’obstrucció d’una artèria coronària per un trombe (coàgul de sang que es forma sobre una placa d’ateroma). Això produeix la destrucció o mort (necrosi) del territori que irriga l’artèria obstruïda. La importància de l’infart depèn de la quantitat de múscul que es necrosa i està en relació amb l’artèria obstruïda i el lloc on es produeix l’obstrucció.

L’infart de miocardi no sol tenir relació amb circumstàncies desencadenants externes, com ara l’activitat física. A diferència de l’angina de pit és habitualment un esdeveniment inesperat. Es pot presentar tant en persones prèviament sanes, però que habitualment tenen factors de risc coronari, com en pacients que han patit algun símptoma d’aquesta malaltia.

L’infart de miocardi es manifesta per un dolor al pit de similars característiques a l’angina, però que es manté més de 30 minuts. Sol anar acompanyat de sudoració, nàusees i vòmits. L’infart pot ocórrer en repòs i el dolor no calma espontàniament. S’associa a angoixa i sensació de gravetat tant per la percepció del malalt com per la resposta que provoca en l’entorn sanitari que l’atén.

El cor té una capacitat de reserva important i, després de la majoria d’infarts de miocardi, el múscul cardíac que roman sa pot realitzar el treball de bombament necessari perquè el pacient pugui portar una vida normal. Per tant el pronòstic de l’infart de miocardi dependrà de l’extensió del múscul afectat.