Programes de rehabilitació cardíaca:

Què és la rehabilitació cardíaca?

L’organització mundial de la salut aconsella des de la dècada dels 60 els programes de rehabilitació cardíaca, com a sistema terapèutic multifactorial i com a complement al tractament cardiològic convencional. Els programes de rehabilitació cardíaca inclouen diferents sistemes d’entrenament físic supervisat, actuacions a nivell psicològic i pautes de control de factors de risc coronari.

Inscor

Centre Monogràfic Cardiològic únic a Catalunya. 30 anys especialitzats en rehabilitació cardíaca.

Equip

Equip de professionals multidisciplinars sota direcció cardiològica.

Mútues

Els nostres programes de Rehabilitació Cardíaca estan coberts per les principals mútues mèdiques.

Objectius

L’efecte immediat de la rehabilitació cardíaca és aconseguir una millora de la malaltia, obtenint un grau de readaptació física que permet al pacient iniciar com més aviat les seves activitats socials, professionals i familiars. A més de realitzar un programa d’entrenament físic, que juga un paper fonamental, s’instrueix al pacient i a la família sobre els diferents aspectes de la malaltia i es presta suport psicològic mitjançant sessions educatives i de relaxació.

Els objectius a llarg termini comprenen la identificació i control dels factors de risc que són determinants de l’evolució i pronòstic de la malaltia, evitant complicacions i millorant el pronòstic de la mateixa.

· Recuperació de la capacitat funcional.
· Millora de la qualitat de vida.
· Millora del pronòstic de la malaltia.
· Modificació d’hàbits de vida perjudicials.
· Estabilitat emocional.
· Vigilància i control de factors de risc (tabac, estrès, sedentarisme, hipertensió, etc…).
· Reincorporació al lloc de treball
· Disminució del temps de baixa
· Reducció del risc de recaiguda.
· Major coneixement de la malaltia

A qui van dirigits?

L’INSALUD d’acord amb els informes de la Societat Espanyola de Cardiologia, estableix les següents indicacions de rehabilitació cardíaca:

• Infart agut de miocardi.
• Cirurgia bypass coronària.
• Angioplàstia coronària.
• Angina de pit (esforç estable).
• Altres formes de Cardiopatia Isquèmica crònica.
• Insuficiència cardíaca.
• Operacions sobre les malalties de les vàlvules o envans del cor.
• Trasplantament de cor.
• Persones sanes amb factors de risc coronari.

Mira l’article de la Vanguardia, “Inscor, únic Centre Monogràfic de Cardiologia”: Inscor – La Vanguardia