Quins són els factors de risc coronari?

Molt sovint les persones que pateixen una malaltia coronària solen presentar, els anomenats factors de risc.

Els factors de risc Majors o Independents, són aquells que per si sols poden produir malaltia coronària. Són els següents:

• Colesterol
• Hipertensió arterial
• Tabaquisme (en qualsevol intensitat).
• Diabetis mellitus.

Altres factors de risc, els predisponents, estan associats a un increment de risc de patir malaltia coronària, potenciant l’efecte dels factors independents. Són els següents:

• Obesitat (especialment obesitat abdominal).
• Sedentarisme.
• Història familiar de malaltia coronària prematura.
• Característiques ètniques.
• Factors psicosocials. Estrès.
• Conducta tipus A. · S’entén com a personalitat tipus A, a aquelles conductes competitives en lluita constant amb l’ambient.
• Gènere masculí.

El sexe, l’edat i la predisposició genètica són els factors de risc no modificables.