Què és la rehabilitació cardíaca?

L’organització mundial de la salut aconsella des de la dècada dels 60 els programes de rehabilitació cardíaca, com a sistema terapèutic multifactorial i com a complement al tractament cardiològic convencional. Els programes de rehabilitació cardíaca inclouen diferents sistemes d’entrenament físic supervisat, actuacions a nivell psicològic i pautes de control de factors de risc coronari.

L’activitat física està destinada a minimitzar els efectes de la isquèmia coronària tant en repòs com amb l’exercici, millorant la situació funcional dels malalts cardiovasculars. Amb la pràctica de l’exercici físic i la correcció dels factors de risc, s’ha aconseguit un alentiment en la progressió de l’arteriosclerosi en el sistema cardiovascular juntament amb una disminució de la incidència de noves complicacions, del nombre d’hospitalitzacions i, també, de la mortalitat.

Objectius

L’efecte immediat de la rehabilitació cardíaca és aconseguir una millora de la malaltia, obtenint un grau de readaptació física que permet al pacient iniciar com més aviat les seves activitats socials, professionals i familiars. A més de realitzar un programa d’entrenament físic, que juga un paper fonamental, s’instrueix al pacient i a la família sobre els diferents aspectes de la malaltia i es presta suport psicològic mitjançant sessions educatives i de relaxació.

Els objectius a llarg termini comprenen la identificació i control dels factors de risc que són determinants de l’evolució i pronòstic de la malaltia, evitant complicacions i millorant el pronòstic de la mateixa.

Programes de rehabilitació cardíaca:

• Milloren la qualitat de vida.
• Disminueixen la incidència de noves complicacions.
• Controlen els factors de risc coronari.

A qui van dirigits?

L’INSALUD d’acord amb els informes de la Societat Espanyola de Cardiologia, estableix les següents indicacions de rehabilitació cardíaca:

• Infart agut de miocardi.
• Cirurgia bypass coronària.
• Angioplàstia coronària.
• Angina de pit (esforç estable).
• Altres formes de Cardiopatia Isquèmica crònica.
• Insuficiència cardíaca.
• Operacions sobre les malalties de les vàlvules o envans del cor.
• Trasplantament de cor.
• Persones sanes amb factors de risc coronari.

Mira l’article de la Vanguardia, “Inscor, únic Centre Monogràfic de Cardiologia”: Inscor – La Vanguardia